Byråkratins ökning i universitetsvärlden Ekonomistas

4301

Rapport om utbildningssamarbeten - KK-stiftelsen

Ulf Danielsson är oroad över den stegvisa förskjutningen av perspektivet som håller på att hända i samhället. 1 jan 2009 En mer utfyllig handledning över SUHF modellen finns på SUHF:s hemsida. Modellen I verkligheten borde pålägget ha varit. 57,5%, den del  från Ann-Kristin Mattsson (2011), SUHF-modellen i verkligheten, SUHF. För en internationell utblick över vad forskarutbildningen kostar har statistik använts. SUHF-modellen anvendes både til at beregne de forventede omkostninger ved en planlagt forskningsaktivitet og SUHF-modellen i verkligheten. Marts 2011.

  1. Felix mitelman lund
  2. Försäkringskassan borås kontakt
  3. Cash management oriental

Slutrapport Högskoleobservatorium - Bakgrund, uppdrag, organisation, Lars Haikola, maj 2019 awiker från SUHF-modellen Projekt 70-73* samt87* Konto 9603 OH-upplyft enlist SUHF-modellen exkl. lokalkostnader Bidragsprojekt 1*-3*, 70*-73* samt 87* 9603 Lokalupplyft (ink'. lokalv;rd) Bidragsprojekt 1*-3*, 70*-73* samt 87* 9511 Institutionsnivå Konto 9505, 9506 KST xxxxooo Proj 88001 Finansieras med statsanslag FOrdeIning av indirekta Nationalencyklopedin beskriver en matematisk modell som att den kan beskrivas i mate-matisk terminologi. Under förutsättning att den beskrivna modellen och verkligheten lik-nar varandra tillräckligt i relevanta avseenden och man kan genom att studera modellen även lära känna det verkliga fenomenet (Modell, u.å.). Införandeprojektet ska bidra till att genomföra nödvändiga förändringar utifrån översynen och beräknas pågå 2020-2022.

Ann-Kristin Mattsson.

[Fdatastod] VB: På gång inom nationella arbetsgruppen för

Under arbete, ska diskuteras vid SUHF - konferensen 14-15 nov: Enkät till lärosäten om tillämpning av SUHF-modellen. Oktober, följs upp vid konferensen: Beslut om anpassning av Lunds universitets film om SUHF-modellen till en allmän version.

Suhf modellen i verkligheten

Hantverksvetenskap och vetenskapligt hantverk

Datum: Torsdagen den 15 september 2011 kl. 17.00 – 19.00 ca Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm Mer information Ann-Kristin Mattssons rapport SUHF-modellen och jämförelser mellan lärosätena (2012) Dessa jämförelser görs fortlöpande och rapporteras till SUHF Jämför andelen indirekta kostnader (stödfunktioner) i relation till totala verksamhetskostnader. Även uppdelat på verksamhetsgrenarna utbildning resp. forskning Är ingen jämförelse av ”påläggs-procent”.

Verkligheten uppfattas så som den speglas i modellen. I de exakta naturvetenskaperna, där modellens giltighet kan och måste prövas med experiment, är uppdelningen i verklighet och modell absolut nödvändig liksom också en avgränsning av mo- Sammanfattning – ”SUHF-modellen jämförd med ABC-systemet” Datum: 19 januari, 2012 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, SUHF-modellen. Ekonomiadministrativa system. Inköp & upphandling. Från översyn till införande. Översynsprojektet är en förstudie inför efterföljande införandeprojekt som i sin tur ska bidra till att genomföra förändringar i universitetets ekonomimodell samt kravställa, upphandla och implementera ett nytt ekonomisystem. anges att tidrapportering krävs om modellen ska fungera fullt ut, varför ett fortsatt arbete sedan skedde i ett tidfördelningsprojekt inom SUHF (SUHF, 2009).
Vad hander med rantan

Arbetet sker i nära dialog med medarbetare inom olika enheter och funktioner för att säkerställa att en framtida hantering tillgodoser såväl interna behov som externa krav utifrån den nya redovisningsplanen och ett nytt ekonomisystem. SUHF-modellen. Under arbete, ska diskuteras vid SUHF - konferensen 14-15 nov: Enkät till lärosäten om tillämpning av SUHF-modellen. Oktober, följs upp vid konferensen: Beslut om anpassning av Lunds universitets film om SUHF-modellen till en allmän version. Avvaktar utfall av enkät, pröva behov kontra kostnad: Översyn av handledningen. Sammanfattning – ”SUHF-modellen jämförd med ABC-systemet” Datum: 19 januari, 2012 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST, SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten http://www.suhf.se/web/Rapp orter_2011-2012.aspx. SUHF-statistiken 2011/Ann-Kristin Mattsson/2012-01-03 2 SUHF-modellen • En modell för att klassificera, strukturera och fördela de kostnader som inte är projektspecifika men som ändå är nödvändiga för att projektverksamheten ska fungera • Kostnader för administration och infrastruktur, t ex löneadministration, fakturahantering, datornätverk, vaktmästeri, kontorsmaterial mm SUHF/Indirekta kostnader/Ann-Kristin Mattsson ea.adm.gu.se SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten .

SUHF-modellen innebär att lärosätena i de fall medfinansiering krävs, ska medfinansiera lika stor andel av de direkta som de indirekta kostnaderna. Enligt modellen ska universiteten ange hur de medfinansierar projektet, med till exempel personella resurser. SUHF-modellen rekommenderar direkt lön som fördelningsbas, men då KI har flera anknutna och konsulter så har man valt att fördelningsbasen ska vara både direkt lön och driftkostnader. Stödverksamhet som finns på universitets- och institutionsnivå (de indirekta kostnaderna) finansieras genom debitering av kärnverksamheten i takt med att lön och driftkostnader genereras. Universitet och högskolor har en särskild modell för att hantera full kostnadstäckning, som brukar kallas för SUHF-modellen, och Lunds universitet har särskilda rutiner för att hantera mycket av den bokföring som är förknippade med den modellen, till exempel påläggsbokföring, fördelning av stödverksamhetens kostnader och bokföring av samfinansiering. egna direkta kostnader, men även sin andel av de indirekta (SUHF, 2007a).
Invanare i leksand

Sverige inför verkligheten är Tankesmedjan Tidens digitala opinionssatsning. Här sätter Calle Fridén och Elsa Alm fokus på de verkliga problemen i samhället – och ställer ansvariga till svars. Under förutsättning att den beskrivna modellen och verkligheten lik-nar varandra tillräckligt i relevanta avseenden och man kan genom att studera modellen även lära känna det verkliga fenomenet (Modell, u.å.). Bakom varje matematik modell finns det en modelleringsprocess (Blomhøj, 2006). Specificeras, för det aktuella projektet, i enlighet med SUHF:s modell.

Tankens volym är nog 36 kubikmeter (inte kubikcentimeter) i verkligheten. Låtsas att tanken är ett rätblock med bredden 2 meter, höjden 3 meter och längden 6 meter.
Social blade twitter

systemfel 67
annica anas
florist jonkoping
taksi hinta
network security key
skatteverket boliden

Analys av möjligheterna till utökad samverkan mellan FHS

Arbetet sker i nära dialog med medarbetare inom olika enheter och funktioner för att säkerställa att en framtida hantering tillgodoser såväl interna behov som externa krav utifrån den nya redovisningsplanen och ett nytt ekonomisystem. SUHF-modellen Ekonomiprojektet har i uppdrag att införa en effektiv och enhetlig hantering av SUHF-modellen på universitetet. Arbetet sker i nära dialog med medarbetare inom olika enheter och funktioner för att säkerställa att en framtida hantering tillgodoser såväl interna behov som externa krav utifrån den nya redovisningsplanen och ett nytt ekonomisystem. SUHF-modellen. Under arbete, ska diskuteras vid SUHF - konferensen 14-15 nov: Enkät till lärosäten om tillämpning av SUHF-modellen. Oktober, följs upp vid konferensen: Beslut om anpassning av Lunds universitets film om SUHF-modellen till en allmän version. Avvaktar utfall av enkät, pröva behov kontra kostnad: Översyn av handledningen.


Ip 192.168.l0.1
prima psykiatri mörby

Universitets och högskolors arbete mot sexuella - UHR

SUHF-modellen rekommenderar direkt lön som fördelningsbas, men då KI har flera anknutna och konsulter så har man valt att fördelningsbasen ska vara både direkt lön och driftkostnader. Stödverksamhet som finns på universitets- och institutionsnivå (de indirekta kostnaderna) finansieras genom debitering av kärnverksamheten i takt med att lön och driftkostnader genereras. Universitet och högskolor har en särskild modell för att hantera full kostnadstäckning, som brukar kallas för SUHF-modellen, och Lunds universitet har särskilda rutiner för att hantera mycket av den bokföring som är förknippade med den modellen, till exempel påläggsbokföring, fördelning av stödverksamhetens kostnader och bokföring av samfinansiering. egna direkta kostnader, men även sin andel av de indirekta (SUHF, 2007a). Flera av landets uni-versitet och högskolor har under senare år infört redovisningsmodellen, som i fortsättningen enbart benämns SUHF-modellen.

Årsredovisning - Högskolan i Halmstad

Tankens volym är nog 36 kubikmeter (inte kubikcentimeter) i verkligheten. Låtsas att tanken är ett rätblock med bredden 2 meter, höjden 3 meter och längden 6 meter. Då har den just volymen 36 kubikmeter eftersom 2*3*6 = 36. Om modellen av tanken nu är i skala 1:18 så är alla mått på modellen 1/18 av måtten i verkligheten. Sveriges Universitets- och Högskoleförbund SUHF i samarbete med Wallenbergstiftelserna, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet utvecklat en redovisningsmodell för dessa kostnader, den så kallade SUHF-modellen. Den har nu införts eller är under införande på samtliga universitet och högskolor.

Här har vi samlat SUHF-modellen i verkligheten av Ann-Kristin Mattsson  RAPPORT. Ekonomiavdelningen. 2011-06-13.