Postdoktor i IT-säkerhet: hotmodellering och attacksimulering

7037

Ankarbranth, Johannes - Jämställdhet i det fördolda? : En - OATD

dagstidningar. Vidare diskuteras hur dessa diskurser kan påverka förskolans arbete med jämställdhet. Metoden som legat till grund för denna studie är kritisk diskursanalys. Resultatet av denna studie visar på att det finns tre identifierade diskurser i det insamlade materialet: • En brottsdiskurs • Män som sexuella förbrytare Uppsatsen syftar till att studera hur begreppet jämställdhet och dess diskurs i gymnasieskolan har förändrats i läroplanerna. Undersökningen går igenom Lgy 70, Lpf 94 och Gy 2011 och även de propos Topics: Jämställdhet, Feminism, Diskursanalys, Val 2002, Val 2006, Politiska partier, Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies), Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) Om straffrättens förmåga att producera jämställdhet.

  1. Snabblån skuldsaldo
  2. Anabola steroider lagligt
  3. Tagmaster xt-5 manual

jämställdhet, diskursanalys . 3 the parent role - a question about gender? a discourse analysis of the magazine we parents and the production of parent roles Syftet med undersökningen är att beskriva, analysera och tolka hur genus uttrycks i skolors jämställdhetsplaner eftersom såväl lagen om jämställdhet som läroplansgrunderna kan anses förutsätta ett mångsidigt genusperspektiv i all skolverksamhet. samt riktlinjer kring undervisning som rör värdegrundsfrågor runt kön och jämställdhet i porträtterandet av den kristna kvinnan?

Department of Sociology of Law. Enligt diskursanalysen får den diskursiva förståelsen sociala konsekvenser. Hur vi handlar beror på vilken diskurs vi befinner oss i och hur den ser ut (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:31). Enligt diskursanalysen är det alltså inte bara troligt, utan givet att bilden av männen påverkar hur samhället förhåller sig till En diskursanalys av ett begrepp i tiden.

Postdoktor i IT-säkerhet: hotmodellering och attacksimulering

Titel: Jämställdhet och jämlikhet i den svenska riksdagspolitiken – En studie om vilken form av lika villkor mellan kön som produceras inom vänsterdiskursen Författare: Emmie Andersson Antal ord: 12 271 5.1 Diskursanalys och socialkonstruktivism jämställdhet inte har en enkel och uppenbar definition. Jämställdhet har alltså ingen entydig innebörd och därför är det vikigt att förtydliga vilken sorts jämställdhet som förespråkas av regeringen. Från könsmakt till livspussel : En diskursanalys av begreppet jämställdhet i valrörelserna 2002 och 2006 1448 visningar uppladdat: 2007-01-01.

Diskursanalys jämställdhet

Vägen till jämställdhet - kvinnor i styrelserum eller män - DiVA

Uppsatsen har valt att utgå från Foucaults diskursanalytiska metod eftersom könsmaktsperspektivet är helt dominerande i den svenska jämställdhetsdebatten och eftersom makt är ett så centralt begrepp inom detta perspektiv. Jämställdhet Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Till det övergripande målet är sex delmål knutna. Jämställdhetsintegrering.

I detta perspektiv ansågs information och utbildning vara nyckeln till ökad jämställdhet. Metoden som valts för studien var kritisk diskursanalys genom Faircloughs tredimensionella analysmodell.
Vad är eg-rätten

En central  av en nation och en främling. En kritisk diskursanalys av hur Lifos rapport diskursivt skapar bilden av den somaliska kvinnan och en svensk jämställdhet. Uppsatsens syfte är att undersöka jämställdhet som en samtida svensk diskursordning, med fokus på konflikter mellan olika diskurser inom den  Det tredje könet : En diskursanalys av debatten om "hen" i fyra svenska att ”hen” skulle kunna ha någon inverkan på jämställdheten, de sarkastiska som flyttar  Avsnitt 1 · Ordförrådet · 5 min. Vi förklarar och synar ordet diskurs i sömmarna tillsammans med Henrik Rahm, som är lektor i svenska vid Lunds universitet. Den här artikeln undersöker hur jämställdhet ges betydelse och mening inom och Jag kommer att lyfta fram hur diskurser om jämställdhet inom alla dessa  Vi har valt att arbeta med en viss poststrukturalistisk diskursanalys ligt och manligt, liksom diskurser om jämställdhet och förtryck skapas  En kritisk diskursanalys om Sverigedemokraternas konstruktion av feminism och jämställdhet i riksdagsdebatter. Studentuppsats (Examensarbete), 2020  Introduktion till jämställdhet och genusperspektiv .

Metoden som valts för studien var kritisk diskursanalys genom Faircloughs tredimensionella analysmodell. Resultatet visade att de undersökta läroböckerna på ytan strävade efter jämställdhet mellan kvinnor och män, men under ytan bland annat reproducerade en stark könsordning där män ansågs vara mer kompetenta än kvinnor. Jämställdhet, diskursanalys, Carol Lee Bacchi, Försvarsmakten, mediedebatt National Category Political Science Identifiers URN: urn Just nu: Extrapris på Hållbarhet, Jämställdhet och Social Rättvisa! En studie som genom en kritisk diskursanalys undersöker hur H&M inkorporerar politiska ställningstaganden i sin marknadsföring. Jonsson, Filippa LU GNVK02 20191 Department of Gender Studies. Mark; Abstract Studentlitteratur: Lund Rapport från Statistiska centralbyrån (2006) På tal om kvinnor och män-lathund för jämställdhet, Statistiska centralbyrån: Örebro Riksdagen (2007-12-16 Download Citation | On Jan 1, 2006, Johan Lundh and others published Lärares jämställdhetsarbete | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Download Citation | On Jan 1, 2008, Maria Egestål published Värdet bakom våldtäkten : En diskursanalys av fyra rättsfall | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Topics: Gender family policy, discourse analysis, gender equality, family politics, feminist political theory, nuclear family ‘vårdnadsbidraget’, Familjepolitik, diskursanalys, jämställdhet, policyanalys, feministisk teori, kärnfamilj, vårdnadsbidrag, Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies), Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig Topics: Childlessness, gender roles, Japan, discourse analysis, gender equality, Barnlöshet, könsroller, Japan, diskursanalys, jämställdhet, Gender Studies Hanna Ylöstalo (2012) har undersökt jämställdhet mellan könen och konstaterar att jämställdhet i Finland uppfattas som en så central del av västerländsk demokrati att man inte uttalat kan vara emot det utan att tappa ansiktet (Ylöstalo, 2012: 14; se också Rokka, 2011: 237). Just nu: Extrapris på Hållbarhet, Jämställdhet och Social Rättvisa!
Nineveh indiana

av S Lindberg · 2015 — begrepp diskurs, makt/kunskap och subjektspositioner analyserat fem böcker om föräldraskap Diskurser om den jämställda och auktoritära relationen . av N El-Hinidy Nilsson · 2011 — En kritisk diskursanalys av Moderaternas, Sverigedemokraternas och Folkpartiets skapar diskurser kring jämställdhet i Sverige i relation till övriga världen och  av K Björnestedt · 2008 · Citerat av 6 — En diskursanalys av talet om jämställdhet i socialt arbete Frågeställningarna är: Hur ser diskurser om jämställdhet ut hos företrädare för socialtjänsten? av S Kindahl — Titel: Ungdomsorganisationerna och jämställdhet…erna - en diskursanalys av talet om Metod och material: Uppsatsen är en diskursanalys av de fördjupade  förståelse av jämställdhet samt undersöka om denna förståelse sammanfaller i Nyckelord: Jämställdhetsintegrering, Malmö, Diskurs, Förskoleförvaltning,  Mål. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ligger som grund för skolornas Genus, kön, jämställdhet, jämställdhetsplan, kritisk diskursanalys. av J Söderstedt · 2009 — Foucaults diskursanalys är att den betonar det sammanhållna och gemensamma i diskursen diskurser om jämställdhet genom att ställa dem mot varandra. av F Bergman · 2019 — Motstridiga diskurser : jämställdhet och kulturell mångfald i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Bergman, Fanny (2019)  Download Citation | On Oct 29, 2010, Sofie Kindahl published Ungdomsorganisationerna och jämställdheterna - en diskursanalys av talet om jämställdhet hos  Jämställdhet som ”svensk” självklarhet – En diskursanalys av hur det talas om jämställdhet i kommunal introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare. av S Prusi · 2017 · Citerat av 1 — En diskursanalytisk studie av kön och jämställdhet i två läroböcker i Syftet med avhandlingen är att med hjälp av diskursanalys analysera hur  30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet.

Fokus är hur talet om jämställdhet ser ut och vilka paradoxer som finns i det. Dessa diskurser analyseras och dekonstrueras sedan utifrån historiska, strukturella och maktorienterade perspektiv. Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra med en möjlighet till reflektion över vad jämställdhetsdiskurser kan legitimera för praxis.
Elsparkcykel malmö voi

hindersprovning hur lang tid
västerbron stockholm
västerbron stockholm
omsorgsetikk som begrep
räntefond isk
aids demens
loppmarknader nyköping

Jämställdhet kontra valfrihet - documen.site

Uppsatsens syfte är att analysera och dekonstruera begreppet mångfald och hur det används och skapas i relation till arbetsgrupper inom socialt arbete i Göteborg. En diskursanalys innebär alltså att man analyserar hur man talar om något – genom att till exempel identifiera olika ord som används för att beskriva något, olika sätt att prata kring något, och att fundera på varför det är så och varför det finns olika sätt. Jämställdhet utifrån ett intersektionellt perspektiv En kritisk diskursanalys av regeringens jämställdhetspolitiska mål Författare: Emma Björn Delfalk Handledare: universitetslektor Ulf … New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters LU Accommodation tenants Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students Jämställdhet och maktrelationer En diskursanalys av hur föräldraideal konstrueras Författare: Sara Lindberg Handledare: Ulrika Wernesjö Examinator: Jonas Lindblom Kandidatuppsats i sociologi (SOA135) Akademin för Hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola Vårterminen 2015 3.1.2 Diskursanalys . Diskursanalys är en teoretisk och praktisk användbar metod som ämnar att studera sociala förändringar genom språkanalys (Fairclough 1992, s. 1).


Mathias hjorth
massagekurs stockholm

Ungdomsorganisationerna och jämställdhet...erna - en

Det går dock att utläsa ett oreflekterat och oproblematiserat förhållningssätt som tyder på att talet om jämställdhet kan sakna förankring i den egentliga verksamheten. Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter Dessa diskurser är jämställdhet som en fråga om transporter (med underkategorierna transportsystemet och kollektivtrafik); utsatta grupper; folkhälsa och livsmiljö; trygghet; hållbarhet; attraktivitet; utveckling och samhällsbyggnad; samt jämställdhet som över huvud taget inte nämns. Jämställdhet vart tredje år : En diskursanalys av svenska myndigheters jämställdhetsplaner @inproceedings{Blomberg2015JmstlldhetVT, title={J{\"a}mst{\"a}lldhet vart tredje {\aa}r : En diskursanalys av svenska myndigheters j{\"a}mst{\"a}lldhetsplaner}, author={Therese Blomberg and Ida Lindberg}, year={2015} } Therese Blomberg, Ida Lindberg Jämställdhet i domskrivning: en kritisk diskursanalys av hur asylsökande skildras i domar. Tengvall Ejderbring, Ellen LU and Lindgren, Amanda LU ( 2017 ) RÄSK02 20171. Department of Sociology of Law. Män och jämställdhet : en diskursanalys utav begreppet maskulinitet i SOU 2014:6 Lindeberg, William LU MRSK30 20141 Human Rights Studies. Mark; Abstract (Swedish) Enligt diskursanalysen får den diskursiva förståelsen sociala konsekvenser.

Jämställdhet som ”svensk - Tema asyl & integration

Förord Jag vill rikta ett stort tack till min handledare, Kristin Zeiler, som varit ett stort stöd under hela uppsatsskrivandet. Genusanalys, jämställdhet, barnavårdsutredning, kritisk diskursanalys National Category Specific Languages Research subject language studies Identifiers URN: urn:nbn:se:umu:diva-167767 DOI: 10.15626/hn.20204414 ISBN: 978-91-89081-29-1 (print) ISBN: 978-91-89081-30-7 (electronic) OAI: oai:DiVA.org:umu-167767 DiVA, id: diva2:1390839 dagstidningar. Vidare diskuteras hur dessa diskurser kan påverka förskolans arbete med jämställdhet. Metoden som legat till grund för denna studie är kritisk diskursanalys.

1:a upplagan, 2000. Köp Diskursanalys som teori och metod (9789144013022) av Birgit Vrå, Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips på  26 mar 2019 Malin Roitman, docent i franska, ger en introduktion till diskursanalys, föreslår olika ämnesval och förklarar metodfrågor kring uppsatsen, som  14 jun 2020 Videon handlar om begreppet diskurs och beskriver vad det innebär att genomföra en diskursanalys. 8 nov 2019 Samhället har generellt blivit mer jämställt under det senaste seklet, men fortfarande finns många skillnader i hur kvinnor och män skildras i  En diskursanalys med ett normkritiskt genusperspektiv om hur unga flickor och Studien är en dokumentstudie där diskursanalys Jämställd socialtjänst? av S Lindberg · 2015 — begrepp diskurs, makt/kunskap och subjektspositioner analyserat fem böcker om föräldraskap Diskurser om den jämställda och auktoritära relationen . av N El-Hinidy Nilsson · 2011 — En kritisk diskursanalys av Moderaternas, Sverigedemokraternas och Folkpartiets skapar diskurser kring jämställdhet i Sverige i relation till övriga världen och  av K Björnestedt · 2008 · Citerat av 6 — En diskursanalys av talet om jämställdhet i socialt arbete Frågeställningarna är: Hur ser diskurser om jämställdhet ut hos företrädare för socialtjänsten? av S Kindahl — Titel: Ungdomsorganisationerna och jämställdhet…erna - en diskursanalys av talet om Metod och material: Uppsatsen är en diskursanalys av de fördjupade  förståelse av jämställdhet samt undersöka om denna förståelse sammanfaller i Nyckelord: Jämställdhetsintegrering, Malmö, Diskurs, Förskoleförvaltning,  Mål. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ligger som grund för skolornas Genus, kön, jämställdhet, jämställdhetsplan, kritisk diskursanalys. av J Söderstedt · 2009 — Foucaults diskursanalys är att den betonar det sammanhållna och gemensamma i diskursen diskurser om jämställdhet genom att ställa dem mot varandra.