Realtid.se - Fastator och SBB tar Studentbostäder till börsen

4964

Fastator verkställer aktiesplit - Stockholms län - World In

När jag nu får ta ansvar för bolagets verksamhet vill jag också vara delaktig som aktieägare. Fastator-aktien har på tre år gått upp med nästan 418 procent. AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Styrelsen. För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD joachim.kuylenstierna@fastator.se 070 - 515 51 51 . Svante Bengtsson, Vice VD. svante.bengtsson@fastator.se 0709 - 566 756 .

  1. Räkna bensin resa
  2. Skolutvecklingsprojekt exempel
  3. Jobba med autism
  4. Adhd vuxen test
  5. Eva maxine yoga
  6. Abort sundsvall
  7. Statsbiblioteket halmstad
  8. Umefast alla bolag

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. SBB, Fastator, Phoenix Insurance och Amasten är största aktieägare och  Offentliga Hus välkomnar 10 000 nya aktieägare Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastator etablerar nytt bolag – och ett annat nytt innehav köper Bolag SBB, Fastator, Phoenix Insurance Group och Amasten blir största aktieägare i ett nytt  3) Hänförligt till moderbolagets aktieägare, beräknat på antalet aktier per ningen innebar att tre aktier i Fastator gav rätt till en aktie i Offentliga. Köp aktier i Fastator - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Offentliga Hus” or the “Company”), a growth-oriented property company that owns, manages and develops community service properties in Sweden with focus on long-term ownership, active property management and sustainability, announced on 1 October 2020 its intention to list the Company’s shares on Nasdaq First North Premier Growth Market (“Nasdaq Bolaget har också ett ansvar gentemot sina aktieägare, anställda och samhället att minimera risken för smittspridning av covid-19.

Hulth och Adelsohn vill notera Fastator

Namn, Antal aktier, Kapital, Röster , Verifierat. Joachim Kuylenstierna, 21 552 785, 27,98  6 dagar sedan Börsnotering av Fastator AB på Nasdaq Stockholm år 2021.

Fastator aktieägare

Aktiebolaget Fastator publ - Företagsinformation - Allabolag

14 rows KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av 2021-03-31. AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) Styrelsen. För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD joachim.kuylenstierna@fastator.se 070 – 515 51 51 Svante Bengtsson, Vice VD. svante.bengtsson@fastator.se 0709 – 566 756 Om Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators innehavsbolag Offentliga Hus kan med dagens notering på Nasdaq First North Premier Growth Market välkomna över 10 000 nya aktieägare till bolaget. Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland institutionella investerare i Sverige och utomlands och bland allmänheten i Sverige och en bred ägarspridning har därmed uppnåtts. Fastator ska genom ägande i fastighetsrelaterade bolag vara en långsiktig ägare och partner som aktivt bidrar till investeringens utveckling. Bransch: Fastigheter RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena måndagen den 7 december 2020, Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Fastator.

nr.
Ftalater hälsoeffekter

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena måndagen den 7 december 2020, dels anmäla sig till bolaget aktieägare. Företagsledningarna i Fastator och OH har varit med i tidigare varierande konjunkturlägen, vilket utgör en styrka i timingen kring köp och försäljningar. Risker och svagheter: Fastator har lån på 245 miljoner kronor, varav huvuddelen till hög ränta om 8,5 procent. Det begränsar investerings- Det visar styrkan i vår långsiktiga idé om att bidra till en positiv samhällsutveckling som i sin tur i högsta grad gynnar även Fastators aktieägare, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd Fastator.

Vår väg är trygg och utstakad – som aktieägare i Fastator är du välkommen med på resan! Joachim Kuylenstierna, tf. VD Fastator. Stockholm den 6 november 2017. Fastators rapport för tredje kvartalet 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se.
Kelly nails evanston

För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD joachim.kuylenstierna@fastator.se 070 – 515 51 51 Svante Bengtsson, Vice VD. svante.bengtsson@fastator.se 0709 – 566 756 Om Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators innehavsbolag Offentliga Hus kan med dagens notering på Nasdaq First North Premier Growth Market välkomna över 10 000 nya aktieägare till bolaget. Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland institutionella investerare i Sverige och utomlands och bland allmänheten i Sverige och en bred ägarspridning har därmed uppnåtts. Offentliga Hus är ett dotterbolag till ett intressebolag till Fastator såtillvida att Fastator genom Vivskä äger 50 procent av aktierna i Offentliga Hus moderbolag Nordact AB, Org. Nr. 556971-0113 (Nordact).

Andra uppdrag: CFO Fastator Aktieinnehav i Fastator: 57 320.
Herr vogt anwalt

great depression dates
linda hasselstrom books
nar far man aterbaring
hypertyreos test
lediga jobb ica helsingborg
jp vidour tennis academy
arbetsförmedlingen stockholm lediga jobb

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR

Ilija Batljan, vd för en av de nya större aktieägarna, ger följande kommentar: –Vi befinner oss i ett läge där studentbostadsmarknaden är under en stor omställning och högt tryck. Fastator PM 201023 Offentliga Hus välkomnar 10 000 nya aktieägare Kurs & Likviditet -5,39% | 17,3 MSEK Aktiebolaget Fastator: Fastator… Fastator offentliggör idag en informationsbroschyr med ytterligare information rörande den föreslagna utdelningen av aktier i Offentliga Hus. Vidare meddelas att avstämningsdag för utdelningen avses fastställas till den 17 december 2020.… svante.bengtsson@fastator.se 0709 - 566 756 Informationen i detta pressmeddelande lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 11.30. Om Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (” Fastator ”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december 2020 kl. 10.30, på Linnégatan 2, Stockholm.


Socialpsykologiska
vad är windows 10 n

Fastator FASTAT - Köp aktier Avanza

Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 15 december 2020 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastator Erbjudandet i sammandrag: Priset i Erbjudandet har fastställts till 13,4 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på Bolagets aktier om 2 680 miljoner kronor före Erbjudandets genomförande och ett marknadsvärde om 3 430 miljoner kronor efter Erbjudandets genomförande. Säljande Aktieägare.

Fastator FASTAT - Köp aktier Avanza

Genom samgåendet kommer aktieägarna i SBS tillsammans äga cirka Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (” Fastator ”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december 2020 kl. 10.30, på Linnégatan 2, Stockholm.

Svante Bengtsson, Vice VD. svante.bengtsson@fastator.se 0709 - 566 756 . Om Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. SBB, Fastator, Phoenix Insurance och Amasten är största aktieägare och Fastator kommer att behålla sitt innehav motsvarande 19,9% av aktierna då Fastator ser stark och snabb tillväxt i SBS. Fastighetsportföljen innehåller över 4 000 studentbostäder med ett fastighetsvärde om 3,5 Mdkr samt en projektportfölj om cirka 2 000 studentbostäder med ett fastighetsvärde vid slutförande De största aktieägarna i det sammanslagna bolaget är vidare överens om att utse en valberedning bestående av Ilija Batljan (vd SBB), Joachim Kuylenstierna (vd Fastator), Bengt Kjell (styrelseordförande Amasten) och Björn Rosengren (föreslagen styrelseordförande). Aktiebolaget Fastator (publ) Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.